Autoriserte spesialister på botulinumtoksin og Restylane

Botulinumtoxin – «Botox»

Rynkereduksjon med botulinumtoksin – « Botox »

Botulinumtoksin (botox) er verdens mest benyttede metode for fjerning av rynker. En behandling med botulinumtoksin utført av kvalifisert helsepersonell, er en enkel og trygg behandling. Hver år blir det  utført flere millioner behandlinger verden over. Azzalure som Frøken Dings bruker i sine behandlinger, er botulinumtoksin type-A ”botox”, spesialutviklet til kosmetiske og estetiske behandlinger. Azzalure er utviklet og produsert av samme selskap, Q-Med som utvikler og produserer Restylane.

http://www.dreamstime.com/-image16289320BOTOX- historie
Botox er et legemiddel som  har vært i bruk i over 25 år. Botox brukes til å behandle en rekke medisinske problemer.  Blant annet blir legemiddelet brukt i behandling av barn med Cerebral Parese, slagpasienter og til ulike lidelser i blære og øye.

Botox ble opprinnelig utviklet til behandling av en lidelse i øyet som forårsaket skjeling. Ved behandling av disse pasientene la man merke til at også de små overfladiske linjene rundt øyet ble borte. Etter omfattende og nøye testing ble botulinumtoksin A, virkestoffene i Botox, godkjent som et legemiddel til bruk i kosmetisk øyemed for å fjerne og redusere rynker, men da under andre produktnavn. Navnet Botox ble beholdt på folkemunne og alle slike behandlinger blir i dag omtalt som botox-behandlinger.  I dag er botulinumtoksin blant den mest effektive og hyppigst benyttede metoden for fjerning av rynker. Dosene som blir brukt i kosmetiske behandlinger er flere titalls ganger mindre enn dem som blir brukt i medisinske behandlinger.

De vanligste rynkebehandlingene med botulinumtoksin:

•    mellom øyenbryn- så kalt sinterynke
•    kråketær ved øyeparti
•    panne

Vi ser ofte at en kombinasjon av Restylane og botulinumtoksin gir de beste resultatene, da disse behandlingene komplementerer hverandre.

Botulinumtoksin er også vanlig å bruke for å redusere svette fra armhuler.

Økt svetting fra armhulene (aksillær hyperhidrose) er et ganske vanlig fenomen uten kjent årsak. For noen er det et problem som kan være brysomt hele tiden, for andre er det kun ved stress og  sterke følelser. Vi regner med at 0,5-1% av befolkningen sjeneres av sterk svetting fra armhulene.

Spørsmål og svar om botulinumtoksin


Hva er botulinumtoksin? ( – omtalt som Botox)

Det som på folkemunne kalles Botox inneholder Botulinumtoksin type A. Legemiddelet virker ved at det blokkerer nerveimpulsene til musklene. Navnet «Botox» er navnet på det produktet som blir brukt i medisinske behandlinger. For eksempel til behandling av cerebral parese på små barn, skjeling og MS. Det er akkurat samme innhold og sammensetning i legemiddelet som brukes til kosmetiske behandlinger, men dosene i kosmetiske behandlinger er titalls ganger mindre enn dem som blir brukt i medisinske behandlinger. Botulinumtoksin som blir brukt på Frøken Dings heter Azzalure. Botulinumtoksin blir injisert i svært små doser med en liten engangssprøyte i små utvalgte ansiktsmuskler, og forhindrer dermed at de trekker seg sammen. På denne måten blir linjer og rynker glattet ut.


Hvordan settes botulinumtoksin?

Botulinumtoksin settes via en engangssprøyte, såkalt insulinsprøyte. Denne har en svært tynn nål slik at stikkene ikke blir stort mer enn det man kjenner ved akupunktur. Mange beskriver behandlingen som å få myggstikk. Det er også mulig å bedøve området, dersom man likevel skulle syntes det er ubehagelig.

Behandlingen tar ca. 15 min, og man kan gå rett tilbake til daglige gjøremål etterpå. Det tar fra 2-4 dager før behandlingen begynner å virke og 1-2 uker før man oppnår full effekt.


Hvor lenge varer effekten?

Første gang man behandler et område er forventet effekt ca. 3-4 mnd.

Vi anbefaler at man kommer inn for ny behandling før effekten er gått helt ut. Det vil da bli satt botulinumtoksin i et område som har svakere muskulatur. Effekten kan da hos enkelte vare lengre enn den gjorde ved første gangs behandling.

Ved langvarig bruk av botulinumtoksin opplever derfor mange at det er tilstrekkelig å vedlikeholde med 2-3 behandlinger pr år.

Ved behandling av svette med botulinumtoksin varer effekten ca. 6-10 mnd


Hvilke bivirkninger finnes ved bruk av botulinumtoksin?

Uønskede bivirkninger er svært sjeldne. Den vanligste bivirkningen er en lett ømhet eller et lite blåmerke på innstikkstedet. Noen kan få forbigående hodepine et par dager etter behandlingen.

Dersom man behandler pannen, vil den ytterste delen av øyenbrynene kunne heves noe. Dette er imidlertid lett å korrigere og det anbefales at kunden kommer inn til kontroll og får satt en liten dose i muskel som senker øyebryn tilbake til normal posisjon

I sjeldne tilfeller kan muskelen i øvre øyelokk svekkes i 1-2 uker. Dette behandles med reseptbelagte øyendråper som tas i perioden hvor muskelen er svekket. Øyendråpene vil styrke muskelkraften i det berørte området og motvirke effekten som botulinumtoksinen har på den berørte muskelen.

Det er hittil ikke rapportert om varige bivirkninger av botulinumtoksin-behandling. Fordi effekten er forbigående er også eventuelle bivirkninger forbigående. Vi på Frøken Dings kan derfor trygt anbefale bruk av botulinumtoksin i ansiktet, for å redusere fine linjer i ansiktet – og gi deg som kunde en garanti for at den behandlingen du mottar er helt trygg og ufarlig!


Mister jeg mimikk ved bruk av botulinumtoksin og blir stiv og unaturlig i ansiktet?

Nei. Ved fornuftig og godkjent bruk av botulinumtoksin oppnår man ca. 80 % lammelse av utvalgte små muskler, som igjen fører til at rynker og linjer i det behandlede område glattes ut. I Norge brukes botulinumtoksin hovedsakelig i øvre del av ansiktet. Ansiktet vil med andre ord ikke bli stivt og unaturlig fordi kun nøye utvalgte områder blir behandlet, med svært små mengder. Dersom man bruker mimikken i pannen veldig mye, og denne plutselig blir borte, kan noen savne det som en naturlig del av ansiktsuttrykket. Da anbefaler vi heller å behandle med Restylane i disse linjene, slik at pannen fortsatt kan rynkes.


Kommer rynkene sterkere tilbake der hvor jeg har brukt botulinumtoksin?

Nei. Tvert i mot utsettes aldringsprosessen i huden, der hvor man er behandlet.
Når man er ung er huden spenstig og tåler alle bevegelser vi utsetter den for. Etter hvert som huden blir eldre vil spensten avta og det kommer fram linjer i huden der den brettes gjentatte ganger, når vi snakker, smiler, er sinte og konsentrerer oss. Botulinumtoksin sørger for at brettingen opphører for en periode – og linjene glattes ut. I denne perioden vil huden få en pause og aldringsprosessen i området blir utsatt. Når effekten av botulinumtoksin går ut, vil muskelen gradvis bli sterkere igjen,  og mimikken og linjene komme tilbake.


Vil det være synlig for andre at jeg bruker botulinumtoksin?

Det vil ikke være mulig for andre å se om du har injisert botulinumtoksin i det aktuelle området. Ett unntak kan være i pannen. Her vil det være et lite felt over hvert øyebryn som ikke behandles. Årsaken til dette er at man her finner muskler som styrer øyelokket. For å være sikker på å ikke få heng på øyelokket, holder man seg alltid borte fra dette området. Hos noen vil linjene i pannen fortsatt være synlige i dette området. Dersom man kjenner til botulinumtoksin og vet hva man skal se etter, kan man derfor noen ganger se det som på fagspråket blir kalt “Botox-linjer” rett over øyenbrynet, på hver side i en ellers slett panne.

Kan jeg bli avhengig av botulinumtoksin?

Nei. Men de fleste ønsker å fortsette å bruke botulinumtoksin etter å ha prøvd det noen ganger. Årsaken er at de er så fornøyd med sitt avslappede utseende at de slettes ikke kunne tenke seg å la muskelen få jobbet seg sterk igjen. Ved å holde vedlike med 2-3 behandlinger i året, forebygger de dermed ny linjedannelse og holder området glatt og rynkefritt.

Det er ikke noen problem å slutte med bruk av botulinumtoksin etter lang tids bruk. Muskelen vil da etter en tid vende tilbake til den tilstand som den hadde før man begynte. Det har vært forsket på Botox i over 25 år og det er ennå ikke rapportert at det er skadelig med lang tids bruk.


Kan jeg bli immun ved lang tids bruk- slik at botulinumtoksin ikke virker mer?

Nei. Ved fornuftig og anbefalt bruk er det ingenting som tyder på at man utvikler resistens ved lang tids bruk. Det er imidlertid anbefalt at det går en viss tid mellom hver (minimum 2-3 mnd.) behandling, for å være på den sikre siden.

Etterhvert som man eldes vil det i tillegg til linjer og rynker hos noen bli mye overflødig hud. Ved bruk av botulinumtoksin på et område med mye overflødig hud, vil huden kunne bli så avslappet at denne overflødige huden blir mer fremtredende. Det er da anbefalt å slutte, da det ikke lenger er hensiktsmessig med hensyn til å forbedre sitt utseende. En erfaren behandler vil umiddelbart kunne se om dette er tilfelle og vil da kunne anbefale annen type behandling av det aktuelle området.


 

 

Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen av våre nettsider. Fortsetter du å bruke nettsiden vår regner vi med det er ok for deg.