Søk
Close this search box.

Personvernerklæring

(For nye og eksisterende kunder hos Frøken Dings AS) 

Ditt personvern er viktig for oss. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi aktivt jobber med å ivareta ditt personvern. Her vil vi forklare hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger om deg og hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Hva er personopplysninger, og hvem er ansvarlig for dem?

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være ditt navn, din kontaktinformasjon og dine behandlingsopplysninger. Personopplysningsloven bestemmer hvordan vi skal behandle dine personopplysninger.

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger vil si enhver bruk av personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, utlevering, sletting osv. All behandling av personopplysninger er som hovedregel underlagt personopplysningsloven.

Behandlingsansvarlig

Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene kalles behandlingsansvarlig. Det er den behandlingsansvarlige sin oppgave og sørge for at personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

Frøken Dings AS er behandlingsansvarlig.

Kontaktopplysninger:
Telefonnummer: 955 29 365
E-post: post@frokendings.no
Adresse: Lille Markeveien 1, 5005 Bergen

Hvordan vi bruker personopplysninger

Vi samler kun inn personopplysninger i den grad de er nødvendige for at vi skal kunne tilby våre tjenester til deg. Vårt hovedformål for behandlingen av dine personopplysninger er å yte forsvarlige behandlinger og gi deg den beste oppfølgingen og videre kunne tilby deg korrekte og riktige råd.
Utover dette behandler vi i enkelte tilfeller personopplysninger for markedsføringsformål, som feks. at du kan motta SMS som gir info om når vi har tilbud. Du kan lese mer om det under punktet om markedsføring.

Personopplysningene vi samler inn om deg er opplysninger som vi anser relevante for å gi deg forsvarlig og god behandling. De opplysningene vi behandler har vi fått av deg, samt er egne klinikk-notater som beskriver hvilke behandlinger du har mottatt, doseringer, produkter ol. Alt for å ivareta deg best mulig som kunde hos oss.

Alle våre ansatte som behandler opplysninger om deg er underlagt taushetsplikt og har også undertegnet taushetsavtaler. Det samme gjelder andre som behandler personopplysninger på våre vegne.

Hvem kan vi dele dine personopplysninger med?

Vi deler aldri dine personopplysninger med noen, men gjennom leverandør av booking- og kundesystem blir dine personopplysninger behandlet gjennom et booking- og kundesystem levert av en Databehandler. En Databehandler er et selvstendig selskap eller juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. Dvs. når Frøken Dings AS benytter Fix-it AS som leverandør av vårt booking- og kundesystem.

Databehandlerne er  underlagt samme taushetsplikt som personell ansatt hos Frøken Dings AS og avtaler om bruk av databehandler oppfyller personopplysningsloven sine krav til bruk av databehandlere/innhold av databehandleravtaler.

Frøken Dings AS benytter seg av databehandler Fix-it som behandler personopplysninger innenfor EU/EØS. Det vil si at disse databehandlerne er underlagt det samme regelverket når det kommer til behandling av personopplysninger.

Dine rettigheter

Innsyn

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom du ønsker å vite hva som er lagret av personopplysninger om deg i våre systemer kan du ta kontakt med vårt Personvernombud: Ruth Birkeland Bjørø på epost: ruth@frokendings.no

Retting og sletting

Retting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet.

Sletting

Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.

Lagringstid

Vi vil i utgangspunktet ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har.

Vi tilbyr flere former for behandlinger der enkelte av våre kunder gjerne kommer tilbake sjeldnere enn hvert annet år. Dermed har vi som praksis å beholde dine behandlingsopplysninger lengre enn de anbefalte to årene. Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de opprinnelig ble samlet inn for. Du kan når som helst be oss om både innsyn i dine opplysninger, samt sletting av dine persondata.

Vårt personvernombud er: Ruth Birkeland Bjørø, og hun kan nåes på ruth@frokendings.no

Rett til å kreve begrenset behandling av personopplysninger

Du har rett til å kreve at vår behandling av personopplysninger om deg begrenses. Metoder for å begrense behandling er å flytte de til et annet behandlingssystem, gjøre utvalgte opplysninger utilgjengelige eller at offentlige opplysninger fjernes fra nettsted. Dette kan du be om i følgende situasjoner:

•Dersom du mener at personopplysningene vi har lagret om deg er unøyaktige, i denne forbindelse kan behandlingen begrenses i perioden det tar for å kontrollere om personopplysningene er riktige.

•Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger om deg er ulovlig.

•Dersom Frøken Dings AS ikke lenger har behov for personopplysningene, men du behøver disse til å fastsette eller gjøre gjeldende rettskrav.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å ta med deg dine personopplysninger fra Frøken Dings AS til en annen tilsvarende aktør. Dette kalles dataportabilitet. Denne retten gjelder kun dersom behandlingen av dine personopplysninger skjer på bakgrunn av et samtykke fra deg eller i forbindelse med oppfyllelse av en avtale mellom deg og Frøken Dings AS.

Rett til å klage til Datatilsynet

Dersom du er uenig i hvordan vi behandler personopplysninger har du rett til å klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om dette på Datatilsynet sine nettsider:

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Personvernombud

Personvernombud for Frøken Dings AS : Ruth Birkeland Bjørø.
Telefonnummer: 98213062
E-postadresse: ruth@frokendings.no

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud på telefon eller e-post dersom du har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger, vil be om retting, sletting eller innsyn eller du har andre spørsmål. Vi vil besvare din henvendelse så fort som mulig. Vi ber deg om ikke å sende personsensitiv informasjon på e-post.

Bruk av kundeundersøkelser

For å måle våre kunders tilfredshet benytter vi spørreundersøkelser rettet mot kunder. All behandling av personopplysninger krever rettslig behandlingsgrunnlag. Relevant behandlingsgrunnlag for denne behandlingen er interesseavveining. Interesseavveining kan brukes som behandlingsgrunnlag der hvor behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger.

Markedsføring og nyhetsbrev

Sosiale media

Vi ønsker å være tilgjengelig for våre kunder og potensielle kunder i sosiale medier og har derfor profil blant annet på Facebook, Instagram og Youtube. Formålet med disse sidene er å gjøre våre tjenester, vår kontaktinformasjon og åpningstider tilgjengelige for våre kunder. Dersom du ønsker å ta kontakt med oss ved hjelp av disse kanalene oppfordrer vi deg til ikke å dele personopplysninger. Dersom du har et spørsmål som innebærer deling av dine sensitive personopplysninger (eks. opplysninger om din helse) anbefaler vi at du heller kontakter oss per telefon slik at vi kan hjelpe deg.

Nyhetsbrev

Frøken Dings nyhetsbrev er et nyhetsbrev som sendes per e-post. I nyhetsbrevet ønsker vi å gi deg tilgang til god og kvalitetssikret informasjon om behandlingsrelaterte emner, svar på kosmetiske spørsmål samt nyttige råd for hvordan du kan ta bedre vare på deg selv. I utsendelsene vil du bl.a. få informasjon om kampanjer og tips fra Frøken Dings AS fagfolk.

For å melde deg på Frøken Dings nyhetsbrev må du registrere din e-postadresse og samtykke til våre brukerbetingelser..

For at vi skal være sikre på at rett mottaker får våre utsendelser vil du bli bedt om å bekrefte påmeldingen ved en automatisk e-post som blir sendt ut til oppgitt e-postadresse. Om du velger å ikke bekrefte e-posten vil ikke din e-postadresse bli registrert hos oss, og du vil heller ikke motta vårt nyhetsbrev.

Når du registrerer deg for å motta nyhetsbrevet samtykker du til at vi kan sende deg 1-2 e-poster i måneden med gratis informasjon. Du samtykker også til at vi måler åpningsgrad og klikk på linker i nyhetsbrevet etter hver utsendelse. Dette gjøres ved hjelp av «web beacon», en pikselstor fil som åpnes når nyhetsbrevet åpnes.

Frøken Dings bruker e-posttjenesten Mailchimp for utsendelse av nyhetsbrev. E-postadresse  IP-adresse, åpningsgrad og klikk vil derfor bli behandlet og lagret av Mailchimp i USA. E-post adresse og evt. navn vil i tillegg være synlig for de som jobber i kommunikasjonsavdelingen til Frøken Dings AS.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. Dette gjør du ved å gå inn på vårt siste nyhetsbrev, og trykke på avmeldingslinken. Du kan også velge å fortelle hvorfor du ikke ønsker å motta nyhetsbrevet fra oss. Dette er frivillig og du vil uansett bli tatt bort fra listen selv om du velger å ikke fortelle hvorfor. Om du velger å melde deg av nyhetsbrevet vil all informasjon om deg bli slettet hos oss og fra vår konto hos Mailchimp.

Frøken Dings AS vil ikke bruke dine opplysninger til annen markedsføring eller andre tjenester enn til å sende ut dette nyhetsbrevet.

Kundehistorier

Vi har publisert noen kundehistorier som våre kunder har valgt å dele med oss og gitt sitt samtykke til publisering på våre nettsider og i sosiale medier. Det er kun historier fra kunder som har gitt sitt uttrykkelige og frivillige samtykke til publisering som vises på våre sider.

Cookies (informasjonskapsler)

Frøken Dings AS benytter informasjonskapsler for å kunne analysere besøkendes atferd for bruk i utvikling og forbedring av nettsidene og våre produkter, tekniske formål for å sikre at nettsidene fungerer og optimalisering av sidene, og for markedsføringsformål slik som for eksempel å måle effekten av vår markedsføring på nett eller å målrette annonsering. Nærmere informasjon om hvilke informasjonskapsler vi benytter, hvilke data som behandles, hvem som behandler dataene og formålet med behandlingen kan du lese i vår Cookie-policy Informasjon om bruk av informasjonskapsler på Frøken Dings nettsider. 

Personvernerklæring ved bruk av vår nettside

Du kan lese hvordan vi ivaretat ditt personvern når du bruker våre nettsider her:
Personvernerklæring ved bruk av våre nettsider. 

Gjennomføring av endringer i denne erklæring

Vi vil med jevne mellomrom oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved endringer om hvordan vi behandler personopplysninger.